Meer weten over de 9 inwijdingen?

Een uitvoerige beschrijving van de inhoud en herkomst van de inwijdingsrites vind je hieronder. Naar de teksten van samensteller Alberto Villoldo en de DVD Munay Ki, www.munay-ki.org.

1. Hampe rite: De heler inwijding
Dit is het ritueel van de healer.
Deze initiatie aktiveert je vermogen tot heling van jezelf en anderen. Het doet een diepe, zachte onderstroom van liefde en begrip ontwaken. Het is een zegening en een bekrachtiging die van meester op leerling wordt doorgegeven. Als leerling wordt je opgenomen in de cirkel van genezers en het geeft je een verbinding met de sjamanen die deze inwijding in het verleden ook hebben ontvangen

2. Chumpi Rite: De banden van kracht
Deze inwijding is overgebracht door Juan Victor Nuñez del Prado,  wiens vader een van de eerste ontdekkers van de Q’ero gemeenschap was. Juan Victor Nuñez del Prado is langdurig in de leer geweest Don Benito Qoriwaman uit Wasao. Je ontvangt vijf energetische banden van kracht om je energieveld te versterken. De banden geven belangrijke spirituele en energetische bescherming. De banden zijn de verbinding met de natuurlijke krachten en elementen en geven een diepe verbinding met je eigen natuurlijke, innerlijke kracht.
Elke gordel vertegenwoordigt één natuurelement en hebben elk een eigen kleur
Het eerste element is aarde
Het tweede is water .
Het derde is zonlicht of vuur
Het vierde is lucht of wind
Het vijfde is zuiver licht.

Ik, Sanna Jansen, heb een uitgebreide training bij Juan Nunez del Prado gevolgd, en heb zowel de energietransmissies, rituelen van hem en Don Benito Qoriwaman overgedragen gekregen. Don Benito Qoriwaman, en Juan Nunez del Prado zijn vierde niveau paco’s. Ikzelf ik met mijn initiaties van hen nu ook, al is dat een levenslang proces om dat niveau volledig te omvatten en neer te kunnen zetten.  Wil je zelf bij hem in de leer? Dat kan: zie inkaineen.org

3. Ayni Karpay: Harmonie
De Harmonie inwijding komt uit het laagland Q’ero, de Huachipayre mensen aan de rand van de Amazone. De leraar was Don Alejandro Cahuanchi, een vermaard heler.

*In de eerste chakra ontvang je het archetype van de slang.
Deze verbindt je met de aarde, met het vrouwelijke en met onze collectieve moeder.
*In de tweede chakra ontvang je het archetype van de jaguar.
Deze verbindt je met alle levende wezens op deze planeet.
*In de derde chakra ontvang je het archetype van de kolibrie.
Deze leert ons om intens te drinken van de levensnectar.
*In de vierde chakra ontvang je het archetype van de adelaar/condor 
Het leert ons om onze eigen vleugels uit te slaan en hoger en hoger te vliegen.
Het schenkt ons visie en helder inzicht.
*In de vijfde chakra ontvang je het archetype van de hoeder van de benedenwereld. (Huascar Inca)  Hij brengt harmonie en vrede in je onderbewustzijn.
*In de zesde chakra ontvang je Quatzalcoatl. Hij is de hoeder van de middenwereld,
van de zichtbare, tastbare wereld. Hij zorgt voor harmonie en orde in je leven.
*In de zevende chakra ontvang je het archetype van de hoeder van de bovenwereld, ons Hoger Zelf, van de tijd die komt, Pachakuti-Inca.
De eerste vier zijn de belangrijkste krachtdieren uit de Inca-raditie en de volgende drie zijn krachten van aartsengelen en de poortwachters van de drie werelden die de Inca-sjamanen kennen: de Benedenwereld, ons onderbewustzijn; de Middenwereld, de zichtbare en tastbare wereld & je innerlijke wereld en de Bovenwereld, ons hoger Zelf.

Deze archetypes worden overgebracht in je chakra’s als zaden. Deze zaden ontkiemen met vuur en je zult een aantal vuurmeditaties moeten uitvoeren om ze te laten ontwaken en helpen groeien. Daarna zullen ze je helpen de psychische modder die in je chakra’s is opgebouwd te verteren, zodat je chakra’s kunnen stralen met hun oorspronkelijke licht en je een regenboog lichaam verkrijgt. Deze inwijding helpt je om je verleden af te schudden, zoals een slang haar huid afschudt.

4. Kawaq Karpay: De ziener inwijding
Bij deze inwijding ontwaakt je innerlijke ziener en daarmee je vaardigheid om de onzichtbare wereld van energie en spirit waar te gaan nemen.
Het versterkt je intuïtieve vermogens. Het geeft een heldere kijk en hogere inzichten. Het innerlijk weten wordt versterkt en al je zintuigen worden verscherpt. Het stelt ons ook in staat om dingen van onszelf te zien die we voorheen niet wilden zien. Alles over onszelf wordt ons zo geopenbaard. De ziener wordt de getuige, de observator en creëert hij/zij, de wereld. De Initiatie van de Ziener, wordt in veel verschillende vormen uitgevoerd door de mensen van de Noord Kust van Peru (de afstammelingen van de Chimu en Moche culturen) en door de zieners en trackers van de Amazone.

Na de vier basisinwijdingen volgen de 3 inwijdingen die je afstemmen op de verschillende afstammingslijnen van sjamanistische Inca-helers:

5. Pampamesayok: Hoeders van de dag:
De Daykeepers zijn de meesters van de oude stenen altaars, gevonden in heilige plaatsen over de wereld, van Stonehenge tot Machu Picchu. De Daykeeper is in staat de kracht van deze oude altaren aan te roepen om te helen en balans te brengen in de wereld. Deze rite is een energetische transmissie die je verbindt met de afstamming van de Laika uit het verleden.
Volgens overlevering roepen de Daykeepers de zon aan om op te komen en onder te gaan, om zeker te stellen dat mensen in harmonie waren met moeder aarde en vereerden de vrouwelijke handelswijzen. De Daykeepers waren de vroedvrouwen die aanwezig waren bij geboortes en overlijden, net als de kruidenvrouwen of curanderas. Ze waren over het algemeen vrouwen en die kennis hadden over de vrouwelijke aard(e).

Initiatie van de Hoeder van de Dag, is onder de Q’eros bekend als de Pampamesayok, verwijzend naar de laaglanden en de valleien van de ‘pampa’ en naar de mesa of de altaar.

6. Altomesayok: Hoeders van de wijsheid
Volgens de legendes zeggen woont de oude wijsheid in de hoge bergen. De ijsoverdekte bergen werden vereerd als krachtplaatsen, net als andere bergen over de wereld, van berg Sinai tot berg Fuji tot berg Olympus. Deze bergen werden gezien als de plaatsten waar mens en God elkaar ontmoeten. De afstamming van Wishdomkeepers zijn medicijnmannen en -vrouwen uit het verleden die de dood hebben verslagen en buiten tijd gestapt zijn. De taak van de Wishdomkeepers is om de medicijnlessen te beschermen en op een geschikt moment te delen met anderen.
Wanneer je het ritueel van de hoeders van de wijsheid ontvangt verbind je,  je met afstammelingen uit verleden en toekomst.
Het verbindt je met en heelt het mannelijke aspect van jezelf.
Het herstelt je verbinding met de hemelen en met de Vader.Wanneer je dit ritueel ontvangt, zul je geleidelijk aan de wonden uit je vorige levens helen.

De Initiatie van de Hoeder van Wijsheid, staat onder de Q’eros bekend als de Altomesayok inwijding, naar de hoge bergen van de Andes verwijzend. Don Manuel Quispe was de laatste grote Altomesayok van de Q’eros.

Met de  Rite van de Pampamesayok en van de Altomesayok verenig je de krachten van het vrouwelijke en het mannelijke in jezelf. Deze twee kwaliteiten komen meer in balans met elkaar en daardoor kan er ook meer balans ontstaan in je relaties met de mensen om je heen.

7. Kuraq Akulleq: Hoeders van de Aarde
Dit ritueel verbindt je met de aartsengelen. Zij zijn de hoeders van ons melkwegstelsel.
Ze staan bekend om hun menselijke vorm. Ze zijn echter even groot als bomen. De naam van deze rite verwijst naar de oude, die de wijsheid ‘kauwt’ om de jongeren mee te voeden.
Deze inwijding verbind je met de afstamming van aartsengelen die de wachters van ons melkwegstelsel zijn. Ze hebben de reputatie een menselijke gedaante te hebben en zo groot als bomen te zijn. De Earthkeepers, die de rentmeesters zijn van alle leven op aarde, komen onder de directe bescherming van deze aartsengelen en kunnen hun kracht oproepen wanneer nodig om heling en balans in elke willekeurige situatie te brengen. De inwijding van de Earthkeepers helpt je de manieren van de ziener te leren en de wereld in zijn te dromen. Uit Q’erostraditie.

Dan volgende de laatste 2 inwijdingen

8. Mosoq Karpay: Hoeder van de Sterren
Mosoq Karpay, wat de nieuwe rite betekent in Qechua taal. Deze inwijding kondigt de tijd aan die komt en bereid daar op voor. De structuur van de Inka kosmologie loopt van de aarde (Pachamama) naar de bergen (Apu) naar de sterren.
Deze inwijding ankert je veilig aan de tijd na de grote verandering, waarvan gezegd wordt dat deze plaats zal vinden rond het jaar 2012. Het verouderingsproces wordt vertraagd en je wordt immuun tegen ziektes waar je eerste vatbaar voor was.
Na ontvangst van deze rites kun je merken dat je niet langer gebeurtenissen verwerkt op fysiek niveau. Als je een kou vat, zal dit op energetisch niveau verwerkt worden en door je heen wassen in twee dagen in plaats van een week of twee. Wanneer je deze rite ontvangt, verwerf je rentmeesterschap over de tijd die komen gaat en alle toekomstige generaties.

De structuur van de Inca kosmologie gaat van de Aarde (Pachamamma) naar de Bergen (Apu’s) naar de Sterren.

9. Taytanchis Initiatie van de Schepper of Creator
Deze negende en laatste initiatie activeert je goddelijke natuur, het Licht van Creatie, de Schepper in jou. Het geeft je enorme onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor de wereld om je heen. Het brengt op celniveau het eenheidsbewustzijn tot werkelijkheid. Je identificatie met je ego kun je gemakkelijker loslaten. Je maakt een reis terug naar de Bron waar alleen Liefde of Puur Bewustzijn en Eenheid ervaren kunnen worden. Het einde van de illusie dat je afgescheiden zou zijn van God. God en jij zijn een. En zo is alles een. Of zoals de Maya elkaar begroeten: In Lak’ech: ik ben een andere jij.
Met deze inwijding ontwaken de boeddha-natuur en het christus-bewustzijn in jou. Het maakt je bewust van je verantwoordelijkheid voor alle scheppingen in het universum. Dit hoger bewustzijn geeft je het inzicht dat jij de schepper van je ervaringen bent en dat je daarom verantwoordelijkheid kunt nemen voor alles wat je in je leven schept. Dat jij een co-creator bent.
Deze inwijding zorgt voor een hoge creativiteit en bewuste scheppingskracht. Je bent niet langer in de greep van een mythe of een verhaal dat anderen voor je geschreven hebben. Jij wordt je eigen verhalenverteller. Jij wordt de maker van het script van jou leven. De Taytanchis geven je een directe toegang tot de bron en de oneindigheid van het universum.