Nusta Karpay

Heelwording van je vrouwelijke aspecten in diepe verbinding met Moeder Aarde. Graag begeleid ik je op het Regenboogpad van de Nusta Karpay. Individueel, op afspraak of in een groep – om de energie van de Nusta’s te delen.

Nusta’s zijn de Prinsessen of Priesteressen van Moeder Aarde. Karpay betekent inwijding, maar ook ‘uitwisseling’ en ‘stromen’.

Tijdens de Nusta Karpay ontvang je zeven inwijdingen die je verbinden met de Godinnen, Priesteressen, Moeder Aarde, de zeven vrouwelijke bergen in Peru en hun Apu’s (bergspirits). Het is een inwijdingspad van de Q’eros indianen, Inca sjamanen uit de hoge Andes in Peru, waarbij de vrouwelijke energie diep in onszelf wordt wakker gemaakt. Het is de vrouwelijke weg naar het het Christusbewsustijn, kort samengevat.

Balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie

In de Nusta Karpay loop je het pad van naar vrouwelijke heelwording en balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. De inwijdingen maken de vrouwelijke energie in je wakker, alle vrouwelijke aspecten in jezelf worden geheeld. De inwijdingen zijn zowel voor mannen als vrouwen heel helend, ze brengen de mensheid en Moeder Aarde op een hoger bewustzijnsniveau. Mannen komen bijvoorbeeld dichter bij hun zachtheid en aanvoelingsvermogen, bij vrouwen ontwaakt de Godinnen-energie en werkelijke vrouwelijke kracht. Je derde oog wordt geopend en je wordt verbonden met alle aspecten van moeder Aarde. We mogen samen onszelf en de aarde helen.

In de wereld ontstaat steeds meer ruimte voor de energie van het vrouwelijke principe, die onze planeet en haar bewoners in een weergaloze transformatie brengt. Het uiteindelijke doel is de versmelting van de mannelijke en het vrouwelijke principe binnen elk van ons hier op Aarde, zodat we met onze Moeder Aarde kunnen mee-evolueren naar een hoger plan.

We leven in een tijd waarin de energie op aarde veranderd. De wijze mannen en vrouwen van verschillende natuurvolken komen met een boodschap die dezelfde kern bevat: tot nu toe overheerste de mannelijke energie op aarde. Stap voor stap is er een verandering op komst. We zitten nu in een periode waarin de vrouwelijke energie sterker en sterker wordt.

De wetenschappers signaleren ook verandering, het magnetisch veld om de aarde is aan het verschuiven in een snel tempo. Verklaringen van wetenschappers gaan over feitelijkheden. Energie gaat over gevoel. De vrouwelijke energie is lang verborgen geweest en onderdrukt. Steeds meer mensen lopen rond met gevoelens van onrust en merken dat ze worden aangetrokken door een ontdekkingsreis naar het herinneren van wat er op zielsniveau altijd al was, onze oorsprong, de essentiële werkelijkheid, de eenheid van alles. Door ons te verbinden met moeder Aarde krijgen wij weer vertrouwen en kom je thuis in jezelf. De Nusta Karpay is zo’n ontdekkingsreis en is een geschenk van de Q’eros Sjamanen aan de wereld. De Q’eros staan in verbinding met de energie van de voorouders, de kosmos en Moeder Aarde.

De Nusta Karpay werd alleen doorgegeven binnen de Inca gemeenschap. De Q’eros Sjamanen ontvingen een teken dat de tijden aan het veranderen zijn en dat het nu tijd is om de Nusta Karpay met de wereld te gaan delen. De basis van de vrouwelijke Nusta Karpay energie was op verschillende plekken en voor lange tijd diep begraven in Moeder Aarde. De Q’ero Sjamanen zijn naar 7 verschillende vrouwelijke gewijde plaatsen in Peru gegaan en hebben zich daar verbonden met de Nusta Karpay energie met de intentie om de Nusta Karpay met ons te delen.

Herkenning en verbinding

Wat gebeurt er met je als je dit leest? Als je voelt dat dit je aanspreekt, ben je er mischien klaar voor om je opnieuw met de Nusta Karpay energie te verbinden. De Nusta Karpay energie is een aspect van jezelf, of je nu man of vrouw bent, jong of oud. Door de initiaties breng je een healingproces op gang waardoor je de balans vind tussen mannelijke en vrouwelijke energie.

Door de Nusta Karpay ontwikkel je je zintuigen en bewust-zijn. Elke Nusta inwijding brengt op subtiel energetisch niveau (niet direct zichtbaar, wel voelbaar) een verbinding tot stand met een chakra (energiekanaal) in je lichaam. Dit helpt je om je fysieke en energetisch lichaam helemaal te activeren waardoor je een sterke verbinding krijgt met Moeder Aarde (Pacha Mamma) en de wilde, wijze oervrouw in jezelf. Het herinnert je er aan dat het er altijd al was en wachtte op de tijd dat het naar buiten kon komen. Of je nu een man als vrouw bent.

Transformatie

De wereld is aan het transformeren en we zijn op weg naar de Nieuwe Tijd. Je hoeft de wereld niet te veranderen. Als een bloem die gaat bloeien vindt deze transformatie vanzelf plaats. Je kunt jezelf wel voorbereiden op de Nieuwe Tijd en de omgeving waarin deze bloem gaat bloeien helpen. Door de Nusta Karpay kom je, stap voor stap op natuurlijke wijze en in je eigen ritme in verbinding met Moeder Aarde, met de stenen, planten dieren en mensen om je heen. Als je nu al de schoonheid van die bloem kunt zien en de essentie diep van binnen kunt gaan voelt hoef je alleen nog maar te zijn.

Het is een geschenk van liefde voor de mensheid dat de Q’eros deze heilige inwijdingen NU met ons delen, net als de Munay-Ki inwijdingen. Ze begeleiden ons naar het nieuwe ‘Gouden Tijdperk’. De Q’eros ontvingen een teken dat het NU tijd is om de Nusta Karpay met de wereld te delen. Zoals de profetie van de Inca’s verteld, staat de mens op de drempel van een evolutiesprong naar een hoger bewustzijn.

Nusta Karpay training volgen

De Nusta Karpay kun je op verschillende manieren ontvangen. In een groep van maximaal 6 personen in twee dagen. De training is ook individueel te volgen. De groepsbijeenkomsten staan in de agenda. Je kunt ook je eigen groep (minimaal 2 personen) samenstellen, dan gaan we op zoek naar een datum. Neem hiervoor of voor een individueel traject graag contact op om te informeren naar de mogelijkheden…

Het utwisselingstarief & investering in jouzelf voor de Nusta Karpay is in een groep is 240 euro en individueel 400 euro.